Ubezpieczenie Auto-Casco - jedno z ważniejszych elementów dla posiadaczy aut!
Ubezpieczenie Auto-Casco

Ubezpieczenie – czym jest?

Ubezpieczenie CASCO – to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe środków transportu. Celem tego ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody.

Oferta poszczególnych towarzystw różni się wieloma czynnikami:

  • ceną,
  • zakresem,
  • wyłączeniami odpowiedzialności,
  • sposobem likwidacji szkody, a nawet okresem jaki mamy na zgłoszenie zdarzenia.

Szczegóły związane z każdą ofertą znajdują się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie – wyliczenie

Najważniejsze parametry, o których należy pamiętać przy wyborze oferty znajdują się poniżej:
a) Zakres ubezpieczenia –  czyli sytuacje, w których należy nam się odszkodowanie. Auto Casco generalnie ma chronić przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdu.

Część towarzystw dopuszcza możliwość ograniczenia tego zakresu, dzięki czemu możemy zapłacić znacznie niższą składkę. Przykładem może być Mini Casco proponowane przez PZU. Jego ochrona ogranicza się do kradzieży lub uszkodzenia pojazdu z przyczyn niezależnych od kierowcy lub innego uczestnika ruchu (np. zniszczenie przez grad, zalanie, czy złamane drzewo).

Sprawdź również ubezpieczenie leasingu w ofercie CLS.PL


Ubezpieczenie – przykład:

– ubezpieczenie samochodu AUDI o pojemności 3,0 z 2006 roku,
– zarejestrowanego w Warszawie, ubezpieczający ma 43 lata, posiada 40% zniżek w AC.
        
Proponowane składki w PZU:

AC (w wariancie optymalnym)    4 200,-
 Mini Casco 1 338,- 

b) Sposób likwidacji szkody częściowej – jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie pojazdu w wariancie nazywanym: kosztorysowym, czy optymalnym, to w przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, uwzględniając ceny zamienników części oryginalnych, najczęściej pomniejszonych jeszcze o ich zużycie – zgodnie z wiekiem pojazdu. Wyłącznie wariant serwisowy (warsztatowy) ze zniesioną amortyzacją zapewni odszkodowanie w wysokości pozwalającej na naprawę pojazdu przy użyciu nowych, oryginalnych części.      

c) Likwidacja szkody całkowitej – dodatkową opcją proponowaną przez ubezpieczycieli jest możliwość zastosowania w polisie klauzuli gwarancji stałej wartości pojazdu przez cały okres trwania polisy. Mając taki zapis w polisie, w przypadku szkody, ubezpieczyciel traktuje wyjściową sumę ubezpieczenia jako wartość pojazdu przez całe 12 miesięcy obowiązywania AC.

Brak tego zapisu powoduje, że w momencie wystąpienia szkody ubezpieczyciel wycenia pojazd, wg aktualnej wartości katalogowej i wartość ta stanowi maksymalną wysokość odszkodowania jakie możemy uzyskać. Generali dopuszcza nawet na polisach zapis o 110% sumy ubezpieczenia dla szkód całkowitych lub kradzieżowych. Zapis ten jest szczególnie istotny przy zakupie na samochodu na kredyt lub w leasingu pojazdów nowych, ponieważ ochroni nas przed ewentualną koniecznością dopłaty do całkowitej spłaty zadłużenia po stracie pojazdu.

Przykład: kupujemy nowy samochód z salonu za 60 000,- zł

Jeśli nie wykupimy klauzuli stałej wartości przy szkodzie całkowitej otrzymamy
aktualną w dniu szkody wartość katalogową po 10 miesiącach, może to być nawet   
  ok. 50 000,-
Jeśli wykupimy klauzulę 110% sumy ubezpieczenia dla szkód całkowitych lub
kradzieżowych przy szkodzie całkowitej otrzymamy          
      66 000,-
Różnica w wysokości odszkodowania    16 000,-
 Różnica w wysokości składki to ok. 10% zwyżki, czyli     ok. 200-300 zł.   

d) Udział własny – są to środki, które angażuje posiadacz pojazdu przy likwidacji szkody. Określony procentowo lub kwotowo udział posiadacza pojazdu w ogólnej sumie odszkodowania. Wprowadzenie w polisie dobrowolnych udziałów własnych, najczęściej powoduje obniżenie kwoty składki. Są też udziały własne wynikające z innych czynników. Niektóre firmy stosują udział własny z tytułu prowadzenia pojazdu przez osobę poniżej 25/26 czy 29 roku życia lub posiadającą prawo jazdy krócej niż 2 / 3 lata, nawet jeśli nie jest ona właścicielem lub użytkownikiem wskazanym na polisie. Można znieść te udziały własne naliczając odpowiednią zwyżkę przy wystawieniu polisy.

Sprawdź również ubezpieczenie w leasingu w ofercie CLS.PL

e) Wyłączenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) będące integralną częścią każdej polisy, określają sytuacje, w jakich towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu. Każde towarzystwo ma trochę odmienne zapisy w tym zakresie. Najczęściej pojawiają się: ograniczenia terytorialne (np. brak odpowiedzialności w Rosji, Albanii, Białorusi itd.) lub brak odpowiedzialności jeżeli pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Ponadto mogą być też wyłączenia w sytuacji, gdy kierujący był po spożyciu alkoholu, nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu pojazdem lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Część wyłączeń można znieść dopłacając odpowiednią zwyżkę składki.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kalkulatorem leasingu i szczegółową ofertą: leasing dla nowej firmy, leasing aut używanych, leasing dla firm jednoosobowych, leasing dla osób fizycznych.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz