Szukaj
Ubezpieczenie floty samochodowej - sprawdź koszty i warunki - CLS.PL Leasing Kredyt, Ubezpieczenia. Finansowanie Fotowoltaiki
Ubezpieczenie floty samochodowej

Ubezpieczenie floty samochodowej to produkt przygotowany dla firm posiadających co najmniej kilka samochodów osobowych lub ciężarowych. Z tej formy ubezpieczenia komunikacyjnego korzystają w szczególności firmy spedycyjne oraz transportowe. Ubezpieczenie flotowe składa się gównie z polis odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz auto casco, a dodatkową opcją są assistance, ubezpieczenie szyb, niestandardowego wyposażenia lub utraty wartości pojazdu oraz możliwość skorzystania z pomocy prawnej.

Ubezpieczenie floty samochodowej –  od czego zależy koszt?

Na koszt ubezpieczenia flotowego ma wpływ kilka czynników: ilość ubezpieczanych pojazdów we flocie, ich wiek i rodzaj oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej, a w szczególności wybór klauzul dodatkowych. Nie bez znaczenia pozostaje również forma własności pojazdu, tzn. czy pojazd jest mieniem wyłącznym firmy, czy pozostaje przedmiotem umowy leasingowej. Firmy ubezpieczeniowe zwracają jednak uwagę głównie na wypłacone przez innych ubezpieczycieli w latach ubiegłych odszkodowania oraz ilość zgłaszanych szkód na pojazdach lub osobach.

Poszukiwanie odpowiedniej oferty na ubezpieczenie floty samochodowej

Firmy korzystające z ubezpieczeń flotowych, przy ich wyborze zwracają uwagę głównie na cenę polisy oraz zakres ubezpieczeń wchodzących w jej skład.Takiej polisy nie warto wybierać samodzielnie. Kluczowym elementem może się więc okazać ścisła współpraca pomiędzy przedstawicielem firmy oraz brokerem.

Obniżenie kosztu ubezpieczenia flotowego

Ze względu na kluczowy wpływ szkodowości pojazdów na cenę polisy flotowej, należy zadbać głównie o odpowiednią obsługę ubezpieczenia. Brokerzy często oferują firmom usługi monitorowania likwidacji szkody. Ich pomoc rozpoczyna się już w momencie zgłaszania szkody, której dokonuje się przez specjalną platformę internetową. Od tej chwili to broker jest w dużej mierze odpowiedzialny za takie kwestie jak przysłanie holownika na miejsce zdarzenia, odprowadzenie uszkodzonego samochodu do odpowiedniego serwisu oraz jego szybka naprawa. Takie postępowanie pozwala kontrolować wysokość wypływu środków z polisy auto casco, a tym samym przekłada się na późniejszą cenę polisy przy odnawianiu ubezpieczenia.

Broker dba również o szybką wycenę powstałych szkód. Najczęściej już w ciągu 24h od momentu zdarzenia szkoda na pojeździe jest wyceniana przez rzeczoznawcę, który po maksymalnie 48h od wyceny dostarcza ją do odpowiedniego serwisu. Takie postępowanie pozwala znacząco skrócić czas naprawy i jednocześnie zmniejszyć koszt wynajmu pojazdu zastępczego, który to koszt jest częścią funkcjonowania floty.

Udział brokera w procesie likwidacji szkody pozwala na monitorowanie wysokości wypływu środków z polisy ubezpieczeniowej, głównie auto casco. Można w ten sposób określić, które z powstałych na pojeździe szkód są szkodami regresowymi i nie powinny być brane pod uwagę przy określaniu szkodowości floty. To z kolei ma wpływ na koszt polisy w kolejnym roku.

Nie tylko monitorowanie szkody

W celu obniżenia kosztu ubezpieczenia floty samochodowej warto podjąć szereg działań prewencyjnych, które docelowo powinny obniżyć szkodowość floty. Monitorowanie powstałych szkód pozwala uzyskać wiedzę na temat okoliczności ich powstania. Można w ten sposób na bieżąco kontrolować, którzy kierowcy powinni zostać dodatkowo przeszkoleni, co podniesie poziom ich umiejętności prowadzenia auta. Brokerzy pomagają zdobyć środki na takie szkolenia od zakładów ubezpieczeń.

Broker często podpowiada również, jakie działania należy podjąć aby zminimalizować ryzyko powstawania szkód, np. proponuje wprowadzenie regulaminu użytkowania pojazdów służbowych, wprowadzenie systemu motywacyjnego dla kierowców, a w niektórych przypadkach montaż zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Wprowadzenie tego typu, czasami niestandardowych rozwiązań, pozwala na ograniczenie powstawania szkód na pojazdach i osobach, a co za tym idzie jest pozycją wyjściową do negocjacji obniżenia składki za ubezpieczenie flotowe. Kluczowa jest bowiem zasada: żeby płacić mniej trzeba mniej szkodzić.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz