Szukaj
Ubezpieczenie OC - wszystko czego chcesz się dowiedzieć na ten temat - CLS.PL
Ubezpieczenie oc w praktyce – poradnik

Jak długo mogę jeździć na polisie OC, którą otrzymałem kupując samochód?
Polisa obowiązuje do daty jej zakończenia, chyba że zostanie wypowiedziana do 30 dni od dnia zakupu. Część towarzystw stosuje rekalkulację składki zgodnie z danymi nabywcy, dlatego zawsze warto zgłosić się do ubezpieczyciela z zawiadomieniem o nabyciu pojazdu, żeby mieć alternatywę.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie przysługuje, jeśli następstwem szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, utrata zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę, która powstała przy wsiadaniu i wysiadaniu z niego, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Sprawdź również ile może wynosić ubezpieczenie leasingu – skontaktuj się z przedstawicielem CLS.PL

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezmieczenie OC?

Umowę OC można wypowiedzieć: – do 30 dni od dnia nabycia pojazdu – najpóźniej w przedostatni dzień obowiązywania aktualnej polisy, – w przypadku utraty pojazdu (złomowania lub kradzieży)

W przypadku zmiany właściciela, kto ma obowiązek wypowiedzenia polisy OC?
Obowiązek wypowiedzenia ma nabywca pojazdu. Ma na to 30 dni.

Czy zawsze polisa OC musi być zawarta na okres 12 miesięcy?
Nie. Część towarzystw w określonych sytuacjach) dopuszcza możliwość zawarcia umów krótkoterminowych (30 dniowych) lub polis 2 letnich.

Czy czasowe wyrejestrowanie pojazdu zwalnia mnie z obowiązku wykupienia OC?
Nie, można jednak uzyskać znaczne obniżenie składki na okres, w którym pojazd będzie wyrejestrowany.

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od: Rodzaju pojazdu: – samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, – samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, – pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej: – do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, – 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, – powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

Sprzedałem samochód, czy muszę to gdzieś zgłosić?
Tak. Do 30 dni należy zgłosić fakt sprzedaży do ubezpieczyciela.

Jeśli nie opłaciłem raty za OC to czy umowa się wznowiła się automatycznie?
Nie. W takim przypadku polisa OC wygasa z dniem zakończenia.

Czy można ubezpieczyć samochód, który jest na zagranicznych numerach rejestracyjnych (bez przerejestrowywania auta)?
Część towarzystw dopuszcza możliwość ubezpieczenia OC pojazdu zarejestrowanego za granicą, ale tylko na 30 dni i z założeniem, że pojazd jest przeznaczony do rejestracji w Polsce.

Czy odszkodowanie z OC obejmuje również koszty dodatkowego badania technicznego?
Tak.

Czy tata/ mama mogą przekazać mi swoje zniżki za bezszkodową jazdę?
Nie. Do historii ubezpieczeniowej każdej osoby wlicza się wyłącznie lata faktycznego przebiegu tej osoby. Tzn. wyłącznie te lata, w których dana osoba była wpisana na polisie jako współwłaściciel (lub użytkownik w przypadku leasingu).

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kalkulatorem leasingowym i szczegółową ofertą: leasing samochodów, leasing konsumencki, leasing samochodów dostawczych, leasing dla firm.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz