Szukaj

KROK 1
W przypadku kradzieży zgłaszamy fakt kradzieży na policję. – to jest pierwsza najważniejsza czynność. Zgłaszamy dalej szkodę do najbliższego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego w którym pojazd został ubezpieczony. Leasingobiorca na podstawie umowy leasingu ma wszelkie prawa do zgłoszenia szkody jako użytkownik samochodu i poza dowodem rejestracyjnym oraz kopią polisy niczego innego do zgłoszenia szkody nie potrzebuje.


KROK 2
Leasingobiorca zgłasza szkodę do leasingodawcy. Zgłoszenie szkody polega na przesłaniu wypełnionego druku zgłoszenia szkody. Jest to prosty jednostronicowy druk na którym wpisuje się numer umowy leasingu, numer szkody.


KROK 3
Leasingodawca na podstawie druku zgłoszenia szkody i stwierdzenia że szkoda jest całkowita ( kradzież , kasacja) wstrzymuje wystawianie faktur rat leasingowych za użytkowanie i dokonuje zamknięcia / rozliczenia umowy leasingu. Jednocześnie leasingodawca sam dochodzi otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.


KROK 4
Po otrzymaniu odszkodowania leasingodawca dokonuje ostatecznego rozliczenia umowy. Rozliczenie dokonywane jest w następujący sposób : rozliczenie umowy = otrzymane odszkodowanie minus zsumowane raty netto pozostałe do spłaty według harmonogramu plus odsetki z tytułu wcześniejszego rozliczenia spłaty

Szkoda w leasingu część 2

Zapytaj teraz

Kalkulator

Sprawdź swoją ratę leasingu lub kredytu
Finansowanie

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz