Ubezpieczenie wieloletnie do leasingu - poznaj 5 zalet ubezpieczenia leasingu
Ubezpieczenie wieloletnie do leasingu

Ubezpieczenie leasingu

Polisy wieloletnie to bardzo korzystna forma ubezpieczeń komunikacyjnych, którą leasingodawcy oferują swoim klientom w ramach zawieranych umów leasingu. Leasingodawca, w dniu rejestracji pojazdu, wystawia polisę ubezpieczenia pakietowego, na cały czas trwania umowy leasingowej.

Ubezpieczenie leasingu – 5 zalet

Największe zalety ubezpieczenia:
  • możliwość rozbicia całego kosztu ubezpieczenia pojazdu na miesięczne raty doliczane do raty finansowania, dzięki czemu są nieodczuwalne i wygodne w spłacie,
  • gwarancja stałej i niezmiennej składki ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy leasingu, niezależnie od ewentualnych podwyżek cen,
  • gwarancja stałej ceny ubezpieczenia niezależnie od ilości szkód komunikacyjnych, które mogą wystąpić w okresie leasingu,
  • leasingodawca proponuje zryczałtowane stawki, co oznacza, że na wysokość proponowanej składki nie ma wpływu wcześniejsza historia ubezpieczeniowa klienta, również ewentualne szkody na innych pojazdach, taka sama oferta zarówno dla spółek prawa handlowego jak i dla osób fizycznych,
  • brak konieczności angażowania się klienta w działania związane ze wznowieniem polis, raz wyenegocjowane stawki ubezpieczeniowe obowiązują przez kilka lat, nie trzeba nic podpisywać, ani odsyłać.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz