Zadzwoń

Polski leasing na 5 miejscu w Europie - CLS.PL
Polski leasing na 5 miejscu w Europie

W 2018 roku Polska osiągnęła rekordowy wynik w branży leasingowej dający jej piątą pozycję w europejskim rankingu. Wyprzedziła tym samym rynek rosyjski i szwedzki. Udziały polskiej branży leasingowej w europejskim rynku wzrosły do 5%, co uwidacznia zwiększającą się rolę leasingu w naszym kraju.

 

7,7% wzrost europejskiego rynku leasingowego w odniesieniu do 2017 toku

Z danych Federacji Leaseurope z 2018 roku wynika, że całkowita wartość nowych umów leasingowych podpisanych w Europie sięgnęła 386,4 mld euro, co przełożyło się na uzyskanie 7,7% wzrostu w odniesieniu do roku poprzedniego.

Warto również zaznaczyć, że wzrost wartości kontraktów nastąpił we wszystkich sektorach branży leasingowej w odniesieniu do 2017 roku i przedstawiał się następująco:

 • leasing statków, samolotów, taboru kolejowego – wzrost o 14,5%;
 • leasing maszyn i urządzeń przemysłowych – wzrost o 9,8%;
 • leasing komputerów i maszyn biurowych – wzrost o 8,4%;
 • leasing samochodów dostawczych – wzrost o 7,9%;
 • leasing pojazdów osobowych – wzrost o 7,2%;
 • leasing nieruchomości – wzrost o 2,5%.

 

Rekordowe wyniki polskiej branży leasingowej

W 2018 roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o rekordowej wartości  82,6 mld zł, a więc o 21,6% więcej niż w 2017 roku. W związku z czym udziały polskiej branży w europejskim rynku wzrosły z 4,15 %. do 5 %, co dało nam piąte miejsce w Europie. Polskę wyprzedzają takie kraje jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Włochy. Poza tym w Polsce rośnie rola leasingu w inwestycjach krajowych – tutaj odnotowano w 2018 roku wzrost o 27% w stosunku do roku poprzedniego, co dało nam z kolei czwarte miejsce w Europie.

 

Ponadto wyniki badań Komisji Europejskiej pokazują jak ważny jest leasing dla firm (jako najbardziej istotne źródło finansowania), i tak:

 • w krajach UE – dla 47% firm;
 • w Polsce – dla 59%.

 

Wzrost wyników na runku polskim odnotowano we wszystkich jego kategoriach;

 • leasing pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony – wzrost o 30,7%;
 • leasing maszyn i urządzeń (w tym IT) – wzrost o 17,7%;
 • leasing środków transportu ciężkiego – wzrost o 11,4 %;
 • leasing nieruchomości – wzrost o 4,4%.

Z kolei wartość nowych umów obsługiwanych przez branżę leasingową, według danych Związku Polskiego Leasingu z końca 2018 roku, wynosiła 146,6 mld zł, a więc wzrosła o 22,8% w stosunku do 2017 roku.

Rekordowe wyniki polska branża leasingowa zawdzięcza przede wszystkim leasingowi samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Sektor ten osiągnął tak dobre wyniki między innymi  dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym zasad rozliczania aut osobowych, co było bardzo dobrze widoczne w czwartym kwartale 2018 roku. Poza tym w 2018 roku w Polsce nastąpił wzrost sprzedaży nowych samochodów – ich sprzedaż przekroczyła 0,5 mln pojazdów i osiągnęła poziom 532 tys. aut, co oznacza, że z polskich salonów wyjechało w 2018 roku o 9,35% więcej samochodów niż w 2017 roku.Z kolei udział firm w rejestracji nowych samochodów osobowych wyniósł 72,3 % (o 2,6% więcej niż w 2017 roku).

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz