Leasing operacyjny - sprawdź najważniejsze cechy umowy - CLS.PL
Leasing operacyjny

Leasing operacyjny – najważniejsze cechy umowy: 

  • Umowa na czas oznaczony stanowiący, co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
  • W przypadku samochodów osobowych i dostawczych minimalny okres leasingu to 2 lata,
  • Suma ustalonych w umowie opłat jest równa, co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu,
  • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca,
  • Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów,
  • Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz