Skarbówka surowiej o firmowych autach limituje koszty parkowania - CLS.PL
Skarbówka surowiej o firmowych autach limituje koszty parkowania

Od 1. stycznia 2019 r. zmieniły się zasady opodatkowania służbowych samochodów osobowych. Przedsiębiorca, który używa auta również w celach prywatnych, nie zaliczy wszystkich wydatków związanych z eksploatacją do kosztów uzyskania przychodu.

Jak podaje źródło „Rzeczpospolita” zmiany wprowadzone przez Urząd Skarbowy, dotyczą tych przedsiębiorców, którzy auto firmowe użytkują również w celach prywatnych. W latach ubiegłych na podstawie księgi ewidencji pojazdu, odliczeniu podlegał całkowity koszt, w roku bieżącym nastąpiła zmiana i obejmuje on tylko 75 proc. kosztów podatkowych.

 

Zmiany dotyczące opłat poniesionych za miejsce parkingowe dla służbowego samochodu

Urząd Skarbowy wprowadza limity kosztów, które nie tylko dotyczą:

  • rozliczenia paliwa,
  • napraw,
  • czy przeglądu stanu technicznego pojazdu.

Zmiany dotyczą również:

  • opłat poniesionych za miejsce parkingowe,
  • a także wydatków związanych z wynajmem miejsc postojowych i garaży.

Niezależnie, czy miejsce parkingowe należy bezpośrednio do przedsiębiorcy lub jest wynajmowane, opłata za użytkowanie podlega nowym przepisom podatkowym. Poniesione koszty zaliczane są do wydatków związanych z używaniem samochodu, dlatego objęte są limitem.

W poprzednich latach firmy rozliczały 100 proc. wydatków związanych z kosztami użytkowania i eksploatacją auta firmowego. W chwili obecnej podatek PIT/CIT obejmuje tylko 75 proc. wszystkich opłat. Dotyczy to auta firmowego, które w ewidencji jest środkiem trwałym, ale służy przedsiębiorcy również w celach prywatnych.

 

Czy amortyzacja pojazdu również jest limitowana

Urząd Skarbowy zakłada wykorzystanie przez przedsiębiorcę zarówno auta służbowego, jak i miejsca postojowego do celów prywatnych. W związku z tym, pełne odliczenie kosztów może przysługiwać jedynie osobom, które miejsce parkingowe udostępniają nie tylko pracownikom, ale też dla swoich klientów. Uniemożliwia to przypisanie danego miejsca parkingowego z konkretnym pojazdem.

W przypadku, gdy miejsce postojowe jest własnością przedsiębiorcy i stanowi odrębny środek trwały, jego amortyzacja nadal może być objęta 100 proc. kosztem podatkowym.

 

Zmiany w podatku VAT

Nowe prawo podatkowe dotyczące wykorzystywania miejsc parkingowych ma wpływ na zmianę rozliczenia stawki obowiązującego podatku VAT. Przedsiębiorca, który używa auta także do celów prywatnych, może odliczyć jedynie 50 proc. wydatków poniesionych w związku z wynajmowaniem, czy użytkowaniem miejsca parkingowego lub garażu. Faktura wystawiona na dzierżawę lub wynajęcie miejsca, nie może zostać rozliczona w 100 proc., a jedynie połowa kwoty pozostaje zaliczona do kosztów i podlega faktycznemu ujęciu w kosztach przedsiębiorcy.

 

Kiedy ewidencja pojazdu jest niezbędna

Przedsiębiorcy, którzy podlegają zwolnieniu ze stawki VAT nie są zobligowani do szczegółowej ewidencji pojazdu. Nie obowiązuje ich rozliczenie podatku PIT/CIT i w dalszym ciągu koszt eksploatacji auta firmowego rozliczany jest w skali 100 proc. kosztów podatkowych.

Szczegółową ewidencję muszą prowadzić przedsiębiorcy, którzy są na obowiązujących stawkach VAT.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz