Opłaty leasingowe - choć obowiązkowe, to mogą być na Twoich warunkach!
Opłaty leasingowe

Opłaty leasingowe – czym są?

  • miesięczne opłaty leasingowe – płatne z góry, w odstępach miesięcznych, opłaty stanowiące spłatę wartości przedmiotu leasingu, a także opłaty za używanie przedmiotu leasingu oraz sfinansowanie umowy,
  • opłata wstępna – opłata początkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowy leasingu, na poczet opłaty wstępnej Leasingodawca zalicza kwotę kaucji wstępnej jeśli była wcześniej wpłacana
  • cena sprzedaży (zwana również wartością resztową / wykupem)– kwota, do uiszczenia której zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułu nabycia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Na poczet ceny sprzedaży w umowie leasingu operacyjnego Leasingodawca może zaliczyć niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej jeśli została wpłacona.
  • opłata za rejestrację pojazdu – jeśli finansujący ją pobiera jest to opłata z tytułu rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Opłata ta nie występuje w przypadku leasingu przedmiotów niepodlegających rejestracji w wydziale komunikacji

Opłaty leasingowe – sprawdź warunki

Skontaktuj się w sprawie oferty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz