Młody wiek leasingobiorcy - czy jest możliwy leasing? Leasing dla młodych - CLS.PL
Młody wiek leasingobiorcy – czy możliwy leasing?

Leasing dla młodych

Wielu młodych bardzo kreatywnych ludzi decyduje się na własną działalność gospodarczą. Nie zawsze jednak taka firma dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz wysokim kapitałem na start. Jedną z korzystnych form pozyskania źródła finansowania dla młodego przedsiębiorcy jest leasing samochodowy. Pozwala na zakup np. samochodu angażując niewielką kwotę naszych środków na opłatę wstępną bez szczególnego obciążenia naszych finansów. Młody wiek przedsiębiorcy to wiek do 25 roku życia. Oczywiście musi mieć skończone 18 lat.

Leasing dla młodych – wymagane dokumenty

  • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o numerze REGON,
  • zaświadczenie o numerze NIP,
  • ksero dowodu osobistego leasingobiorcy lub w przypadku spółki cywilnej ksero dowodów osobistych wspólników (seria, nr, zdjęcie, adres),
  • ksero dowodu osobistego poręczycieli, np. współmałżonków.

Lesing dla młodych – dokumenty (spółki cywilne)

  • Dokument NIP (VAT-5, NIP-4 lub potwierdzone przez Urzędu Skarbowy NIP-5, NIP-1, VAT-R) lub
  • Umowa spółki cywilnej lub świadczenie o dacie powstania spółki,

Opłata wstępna dla młodego przedsiębiorcy poniżej 25 lat

  • Minimalna opłata wstępna 15%

Możliwa jest mniejsza opłata wstępna.(min 1%) W tym przypadku leasingobiorca musi mieć poręczyciela który ukończył 25 lat.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz