Leasingodawca nie musi składać VAT-26 - CLS.PL
Leasingodawca nie musi składać VAT-26

W przypadku gdy umowa leasingu ulega zakończeniu lub też, gdy samochód czeka na kolejnego użytkownika na parkingu, w wyniku przeprowadzenia wcześniej egzekucji komorniczej, finansujący, czyli leasingodawca nie musi składać w urzędzie skarbowym pisma dotyczącego wykorzystania pojazdu tylko w działalności, czyli VAT-26.

 

Czym jest VAT-26 i kiedy należy go złożyć?

Formularz VAT-26 to informacja dla urzędu skarbowego, w której zawarte są wszystkie informacje dotyczące wykorzystywanego do działalności gospodarczej leasingowanego pojazdu. Zawarte w niej są takie dane jak:

  • marka pojazdu,
  • jego model,
  • kolor,
  • przyznany numer rejestracyjny,
  • a także daty nabycia,
  • poniesienia pierwszego wydatku,
  • a także daty zmian wykorzystywania.

W przypadku, gdy auto było importowane, dodatkowo znaleźć się w formularzu musi dana importu. Należy także pamiętać o tym, że data zmiany wykorzystywania wypełniania jest jedynie w przypadku aktualizacji tej informacji, co wynika bezpośrednio z rozporządzenie ministra finansów z 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, DzU z 2014 r., poz. 371

 

Kiedy należy złożyć VAT-26?

Podatnicy, którzy wykorzystują leasingowane samochody jedynie w celach prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązani prowadzić pełną ewidencję przebiegu danego pojazdu, która wraz z formularzem VAT-26 musi być obowiązkowo złożona naczelnikowi ich urzędu skarbowego w terminie do 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku, który jest związany z tym pojazdem.

Gdy formularz VAT-26 nie zostanie złożony we wskazanym w ustawie terminie, oznaczać to będzie, że dany pojazd uznany zostanie za wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej dopiero w dniu, w którym podatnik złoży stosowny formularz.

W sytuacji, gdy status użytkowania danego samochodu ulegnie zmianie, podatnik zobowiązany jest zaktualizować jego informacje w formularzu VAT -26 najpóźniej do dnia, w którym zamian status zaistnieje.

Istnieje jednak sytuacja wyjątkowa, w której leasingodawca nie wysyła formularza VAT-26 celem poinformowania urzędu o zmianie wykorzystania. Sytuacja ta zachodzi w momencie, gdy umowa leasingu się zakończyła lub auto czeka na parkingu na nowego użytkującego, ponieważ zostało wcześniej odebrane dotychczasowemu użytkownikowi na drodze egzekucji komorniczej.

 

Sytuacja przykładowa

Stan zawieszenia pojazdu, który oznacza brak konieczności wysyłania VAT-26 opisać można następującym przykładem.

Firma, która wynajmuje, czy też świadczy usługi leasingu swoim klientom, posiada auta, którym zakończyła się umowa leasingowa. Zwykle takie auto zostają wykupione przez dotychczasowego użytkownika, jednak gdy tak się nie stanie i auto oczekuje na sprzedaż lub na kolejnego leasingobiorcę, musi zostać odstawione na parking, gdzie nie jest nikomu udostępniane. To samo dotyczy aut, które zostały odebrane wcześniejszym użytkownikom w wyniku egzekucji komorniczej. W takiej właśnie sytuacji leasingodawca, czyli w tym wypadku firma posiadająca dane pojazdy i świadcząca usługi ich wynajmu, nie musi składać do czasu podpisania nowej umowy formularza VAT-26.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz