Leasing zwrotny samochodu osobowego, leasing zwrotny a VAT - CLS.PL
Leasing zwrotny samochodu osobowego.

Leasing zwrotny – co to?

Istnieje wiele możliwości sfinansowania transakcji zakupu samochodu osobowego do celów związanych z własną działalnością. Do szczególnych metod należy tzw. leasing zwrotny, który pozwala na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienie zamrożonych środków finansowych.

Leasing zwrotny – charakterystyka

Leasing zwrotny jest formą leasingu, która przybiera postać operacyjną oraz finansową. Umowa leasingowa jest w takim przypadku powiązana z umową sprzedaży. Oznacza to, że przedsiębiorca sprzedaje samochód osobowy lub inny składnik majątku firmie leasingowej z zastrzeżeniem, że może z niego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie leasingowej dalej korzystać. Właścicielem prawnym staje się nabywca, jednak z samochodu korzysta wciąż ta sama firma. Przedmiotem leasingu zwrotnego może być praktycznie każdy podlegający amortyzacji składnik majątku, który bardzo często nie zmienia nawet swojej lokalizacji.

Leasing zwrotny – zalety

Taka forma finansowania samochodu jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego i dużego zastrzyku gotówki z powodu trudnej sytuacji finansowej. Dzięki konstrukcji umowy leasingu zwrotnego, sprzedaż składnika majątku pozwala firmie na zwiększenie swoich aktywów obrotowych. Mogą one zostać w następnej kolejności wykorzystane do przynoszenia większego i szybszego dochodu. Jednocześnie przedsiębiorca wciąż może korzystać ze zbytych środków trwałych, czyli na przykład samochodu osobowego. Płynność finansową można zwiększyć w ten sposób również z powodów innych, niż kryzys w firmie. Takie rozwiązanie jest bardzo opłacalne w przypadku natrafienia na wyjątkowo intratną okazję inwestycyjną. Leasing zwrotny jest dobrą opcją również w sytuacji, gdy przedsiębiorca stara się o udzielenie kredytu. Przedmiot poddany leasingowi może zostać zwrócony firmie leasingowej lub pozostać u pierwotnego właściciela. Wszystko zależy od zapisów, które zawarte zostaną w umowie leasingowej.

Leasing zwrotny – wady

Ze względu na stosunkowo szybką amortyzację niektórych środków trwałych, leasing zwrotny samochodu osobowego dostępny jest dla stosunkowo nowych pojazdów. W przypadku samochodów starszych niż 3-letnie, takie rozwiązanie może nie być opłacalne. Sprzedaż firmie leasingowej powinna być dokonana po cenie rynkowej, która zwykle okazuje się niższa od wartości zewidencjonowanego samochodu. Dlatego przy wycenie środka trwałego bardzo często okazuje się, że przedsiębiorca nieco traci na odsprzedaży. Nie bez znaczenia pozostaje także podatek VAT. Z tytułu zakupu takiego pojazdu można odliczyć jedynie 60% VAT, ale nie więcej niż 6000 zł. Sprzedaż jest natomiast opodatkowana właściwą stawką, która wynosi 23% VAT. Wadą leasingu zwrotnego są także wysokie marże naliczane przez firmy leasingowe przy odkupowaniu i przejęciu ryzyka straty ich wartości, a także odsprzedaży pojazdów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kalkulatorem leasingu i szczegółową ofertą: leasing dla nowej firmy, leasing aut używanych, leasing dla firm jednoosobowych, leasing dla osób fizycznych.

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz