Leasing najważniejszym źródłem finansowania w 2019 roku - CLS.PL
Leasing najważniejszym źródłem finansowania w 2019 roku

Według badań, przeprowadzonych przez Komisję Europejską pod koniec 2019 roku wynika, że leasing jest najważniejszym źródłem finansowania dla większości firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto okazuje się, że z dostępem do zewnętrznego finansowania mają problem jedynie firmy działające w Grecji (21%), na Malcie bądź Litwie (po 13%), ale średnia europejska jest na poziomie 7%.

Dla polskich firm z sektora MŚP – leasing na pierwszym miejscu wśród zewnętrznych źródeł finansowania

Zrealizowane przez Komisję Europejską badania pokazują, że 63% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP wymienia na pierwszym miejscu leasing jako najważniejsze źródło zewnętrznego finansowania. Na drugim miejscu pojawia się linia kredytowa (istotna dla 56% firm), zaś na trzecim – kredyt kupiecki (ważny dla 43% firm). W dalszej kolejności polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP wymieniają takie źródła finansowania jak:
– kredyty bankowe (36% firm);
– dotacje (28% firm).

Warto również podkreślić, że w stosunku do ubiegłego roku leasing i dotacje notują swój wzrost (leasing o 4%, dotacje o 5%), podczas gdy wyniki pozostałych źródeł finansowania pozostają na bardzo zbliżonym poziomie.

Dla europejskich firm z sektora MŚP – leasing wymieniany jako drugie istotne źródło finansowania zewnętrznego

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej do najważniejszych źródeł finansowania europejskie firmy zaliczają kolejno:
– linie kredytowe (ważne dla 51% firm);
– leasing (dla 47% firm);
– kredyty bankowe (dla 46% firm).

W przypadku małych i średnich europejskich przedsiębiorców znaczenie leasingu utrzymuje się (od 2014 roku) na stałym poziomie, zaś od 2015 roku nastąpił spadek znaczenia następujących źródeł zewnętrznego finansowania:
– linii kredytowej;
– kredytu z w rachunku bieżącego;
– kredytu kupieckiego;
– kredytu bankowego.

Zakres wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej

Analiza wyników badań zrealizowanych przez Komisję Europejską pokazuje zakres wykorzystywania poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorców z sektora MŚP w 28 krajach członkowskich przez ostatnie pół roku (kwiecień – wrzesień 2019 roku). Firmy deklarowały korzystanie przede wszystkim z następujących źródeł:
– linii kredytowych (34% firm EU28) – najczęściej wykorzystywane przez firmy działające w Finlandii, na Malcie, w Danii i Irlandii (deklarowało 51% – z 47% firm)
– leasingu (24%) – najczęściej wybierany przez firmy funkcjonujące w Polsce, Estonii, Finlandii, Szwecji, Niemczech oraz na Łotwie (powyżej 30% firm)
– kredytów bankowych (15%) – najchętniej wykorzystywane przez firmy działające W Belgii, Francji i Słowenii (deklaracje 28% – 23% firm).

Co więcej, europejskie firmy pozyskane fundusze przeznaczały na:
– inwestycje (40% wskazań firm EU28,w przypadku Polski – 36%);
– zapasy i kapitał obrotowy (35% firm, Polska – 41%);
– finansowanie rekrutacji i szkoleń pracowników (22% firm, Polska – 23%);
– rozwój nowych produktów i usług (20% firm, Polska – 17%).

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz