Zadzwoń

Firmowy samochód osobowy z VAT marżą - CLS.PL
Firmowy samochód osobowy z VAT marżą

Zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22.08.2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.361.2019.1.JG istnieje możliwość skorzystania z procedury VAT marża, jeśli ma miejsce sprzedaż aut, które zostały zakupione na podstawie umowy sprzedaży i wprowadzone do ewidencji środków trwałych od osób fizycznych, które nie prowadzą swojej firmy i nie są podatnikami VAT, ewentualnie są podatnikami podatku od wartości dodanej.

 

Dlaczego faktura VAT marża wzbudza wątpliwości?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdecydować się na leasing, muszą podjąć decyzję, czy bardziej korzystną opcją będzie dla nich leasing finansowy, czy operacyjny. Leasingodawca, który preferuje sprzedaż pojazdów bez VAT, wybierze leasing finansowy, który wiąże się z doliczeniem podatku VAT do odsetek, a nie do kapitału. W tym leasingu to leasingobiorca odpowiada za amortyzację samochodu (limit amortyzacji od bieżącego roku wynosi 150 tys. zł).

Natomiast leasing operacyjny, jako że jest traktowany jako usługa, wymusza doliczanie do każdej raty leasingu 23-procentowy podatek VAT, z czego przy rozliczeniu podatkowym będzie można odliczyć maksymalnie połowę, jeśli samochód jest użytkowany zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i prywatnie.

 

Faktura VAT marża przy leasingu samochodów nabytych od osób fizycznych

Leasingodawca może zastanawiać się nad tym, czy do sprzedaży samochodów, które zostały zakupione od osób nieprowadzących działalności, można zastosować fakturę VAT marża. W przypadku, kiedy sprawa dotyczy sprzedaży samochodów, które zostały zakupione od osób, które nie prowadzą firmy na podstawie umowy sprzedaży i pojazdy te były środkami trwałymi leasingodawcy, możliwe jest zastosowanie faktury VAT marża. Samochody zostały bowiem zakupione od podmiotów, które są wymienione w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy, co tym samym oznacza, że leasingodawca nie miał prawa skorzystać z odliczenia podatku VAT po dokonaniu zakupu tych pojazdów od wspomnianych podmiotów.

 

Jednak do takiej sytuacji może dojść tylko wtedy, gdy leasingodawca przeznaczył zakupione samochody do dalszej odsprzedaży, przy czym przed dokonaniem takiej transakcji zamierza je użytkować do celu prowadzonej przez siebie opodatkowanej działalności gospodarczej. Zatem faktura VAT marża jest możliwa wtedy, gdy leasingodawca zamierza odsprzedać pojazdy kupującym, które to samochody były uprzednio wykorzystywane w prowadzonej firmie.

 

Faktura VAT marża a deklaracja podatkowa

Przy rozliczaniu się z właściwym Urzędem Skarbowym, po dokonaniu sprzedaży samochodu na podstawie faktury VAT marża, ważne jest to, by taką transakcję odpowiednio ująć w deklaracji VAT.

Zatem w rubryce C – rozliczenie podatku VAT przy 19 pozycji należy podać wartość marży netto, która stanowi podstawę opodatkowania. Natomiast w rubryce C – rozliczenie podatku VAT przy 20 pozycji podaje się wartość podatku, który jest naliczony od marży netto. Z kolei w rubryce F należy pamiętać o tym, by zaznaczyć kwadrat, który znajduje się przy pozycji 64 (art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy).

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz